Ankandi i parë i Targave të Personalizuara!

Data e zhvillimit të ankandit: 5 qershor 2023
Orari: 15:00-19:00
Vendndodhja: Selia e DPSHTRR, Fushë-Prezë
Afati i fundit i regjistrimit online për pjesëmarrjen në ankand: 1 qershor 2023
Nr. 1
Vlera fillestare për ankand: 235200ALL
foto
B
foto
00s
s
foto
Nr. 2
Vlera fillestare për ankand: 159000ALL
foto
T1
foto
ron
c1
foto
Nr. 3
Vlera fillestare për ankand: 164000ALL
foto
PR
foto
11N
CE
foto
Nr. 4
Vlera fillestare për ankand: 204000ALL
foto
L
foto
0nd
0n
foto
Nr. 5
Vlera fillestare për ankand: 210000ALL
foto
V
foto
IP0
1
foto
Nr. 6
Vlera fillestare për ankand: 184800ALL
foto
K
foto
0S0
VA
foto
Nr. 7
Vlera fillestare për ankand: 222600ALL
foto
B
foto
0SS
1
foto
Nr. 8
Vlera fillestare për ankand: 159000ALL
foto
TR
foto
15T
AN
foto
Nr. 9
Vlera fillestare për ankand: 155000ALL
foto
5H
foto
K0D
ER
foto
Nr. 10
Vlera fillestare për ankand: 184800ALL
foto
V
foto
AS1
L1
foto
Nr. 11
Vlera fillestare për ankand: 155000ALL
foto
PR
foto
0BL
3M
foto
Nr. 12
Vlera fillestare për ankand: 202000ALL
foto
EE
foto
333
EE
foto
Nr. 13
Vlera fillestare për ankand: 180000ALL
foto
T
foto
IR0
N4
foto
Nr. 14
Vlera fillestare për ankand: 184800ALL
foto
G
foto
63A
MG
foto
Nr. 15
Vlera fillestare për ankand: 159000ALL
foto
LO
foto
ND0
N7
foto
Nr. 16
Vlera fillestare për ankand: 159000ALL
foto
AL
foto
B4N
I4
foto
Nr. 17
Vlera fillestare për ankand: 164000ALL
foto
BU
foto
RR3
L1
foto
Nr. 18
Vlera fillestare për ankand: 210000ALL
foto
F
foto
3JZ
0
foto
Nr. 19
Vlera fillestare për ankand: 215600ALL
foto
R
foto
0ME
0
foto
Nr. 20
Vlera fillestare për ankand: 202000ALL
foto
00
foto
QQQ
00
foto
Nr. 21
Vlera fillestare për ankand: 210000ALL
foto
L
foto
0R1
K
foto
Rezervo Targën